• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อการเพิ่มยอดขายให้ทะลุเป้า

Started by Joe524, February 08, 2024, 12:22:09 PM

Previous topic - Next topic

Joe524

การสร้างโอกาสทางการขายเพื่อการเพิ่มยอดขาย
ให้ทะลุเป้า
 
วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร
อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด
บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา  
Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี
จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี  8 มีนาคม 2567
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล          ในสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การขายจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้น มีปัจจัยต่างๆ มากมายที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสินค้า พนักงานขาย คู่แข่ง รวมถึงสภาวะแวดล้อมต่างๆ  พนักงานจะต้องอาศัยทักษะ เทคนิค ลูกล่อลูกชนในการเพิ่มยอดขายให้ได้ด้วยการบริหารปัจจัยต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ หากพนักงานขาดทักษะดังกล่าวแล้ว ยอดขายย่อมลดลงอย่างแน่นอน หรือ เพิ่มขึ้นอย่างไม่เต็มที่ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานขายต้องเรียนรู้เทคนิคและยุทธวิธีในการขายและการบริหารยอดขาย เพื่อสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จในการขายและเพิ่มยอดขายในที่สุด          หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเพิ่มยอดขายอย่างมีเป็นระบบ ได้สำรวจและวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติด้านงานขายของตน การทำกิจกรรมด้านการเสนอขายที่ประยุกต์ขึ้นให้สมจริง จนในที่สุดเมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างยุทธวิธีในการเพิ่มยอดขาย และประยุกต์ต่อยอดความรู้ด้านการขายได้ด้วยตนเองวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนโอกาสในการแสวงหาโอกาสการขาย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคด้านการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นระบบ
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรหัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module 1 โอกาสแห่งการขาย เพื่อการขยายฐานลูกค้า
  1.เตรียมพร้อม!!! ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
  2.วิเคราะห์......ปัญหาด้านการขายและแนวทางแก้ไข
  3.เจาะแก่น.....การวิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อแสวงหาโอกาสการขาย
     • ใครคือคู่แข่ง
     • จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่ง
     • เปรียบเทียบยอดขาย
     • การติดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวคู่แข่ง
  4.กิจกรรมจำลองสถานการณ์การขาย เพื่อหายุทธวิธีการเพิ่มยอดขาย
(ปฏิบัติ พร้อมให้เทคนิค / ความเห็นเพิ่มเติมจากวิทยากร เพื่อให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบ)
Module 2 เพิ่มยอดขายด้วยหนึ่งสมอง สองมือ และความพร้อม
  5.ปฏิบัติการ ... การเพิ่มยอดขายด้วยตัวเอง
     • สร้างระบบการทำงาน
     • การวางแผนเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน
     • วางแผนการขายให้เหมาะเจาะกับลูกค้า
     • การขายอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน
     • การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและความเข้าใจลูกค้าเป็นรายๆ
     • ความสม่ำเสมอในการเข้าพบ
     • การทบทวนการขาย
     • สร้างพลังใจ เพิ่มไฟให้ตัวเอง
Module 3 เพิ่มยอดขายด้วยการบริหารสินค้า และ จุดขาย
  6.ปฏิบัติการ.....การเพิ่มยอดขายด้วยตัวสินค้า
     • การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งสินค้า
     • การรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของสินค้าในมุมมองของผู้ใช้ (End User)
     • ใช้การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ให้เป็นประโยชน์
     • สินค้าเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่หรือไม่
     • สรุป คำถามและคำตอบ ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด 
https://hipotraining.co.th/
Tags : อบรม, สัมมนา, การขาย, การตลาด, เพิ่มยอดขาย, กลยุทธ์, สร้างโอกาสทางการขาย , พนักงานขาย